Registrul de evidență privind avizele scrise

Registrul de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat

Registrul intări/ieșiri de corespondență juridică numerotate și datate

Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, conținutul și a datei actelor