Consiliul de conducere al Colegiului consilierilor juridici Prahova

Decan – dr. SILVIU COSTACHE

Prodecan – jr. MANUELA DOBRE