Acte necesare inscrierii in Colegiul Consilierilor Juridici Prahova

1. Cerere înscriere, care să conțină și declarația că nu există incompatibilitate privind exercitarea profesiei de consilier juridic
2. Copie act identitate
3. Copie diplomă studii sau adeverință absolvire
4. Adeverință de la locul de muncă pentru a demonstra vechimea în funcții juridice
5. 2 poze tip legitimație